Algemene voorwaarden

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Toerkoop reisburo Zaantravel(KvK 35026097) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B -Boekingsvoorwaarden-) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden kunt u kijken op  http://www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf . Tijdens het boekingsproces dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B –Boekingsvoorwaarden-) en overige ANVR- informatie.

 

 

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Toerkoop reisburo Zaantravel (KvK 35026097) is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling, vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De voorwaarden van de garantieregeling kunt u nalezen op http://www.sgr.nl/garantieregeling .De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. NB: Verkoop van los vervoer als chartervluchten en lijndiensten vallen niet onder de SGR-garantieregeling.

 

 

 

Calamiteitenfonds

De op deze website aangeboden georganiseerde reizen worden aangeboden door gerenommeerde touroperators. Deze zijn alle aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds, vallen de op deze internetsite  gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. De voorwaarden van de garantieregeling kunt u lezen op http://www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling . Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door u op deze website geboekte georganiseerde reis:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

 

 

NB: Verkoop van los vervoer als lijndiensten vallen niet onder de regeling calamiteitenfonds.

 

 

 

 

 

Onze Disclaimer vertelt u meer over onze omgang met uw privacygegevens.

Direct naar:

  • 1